שיעורי הקורסים באסטרולוגיה

קורס מתחילים - שיעור 1 - מזלות השמש
קורס מתחילים - שיעור 2 - חלוקת המזלות ליסודות, איכויות וקוטביות
קורס מתחילים - שיעור 3 - הפלנטות, שליטת הפלנטות במזלות ובדקנטים
קורס מתחילים - שיעור 4 - בתי המפה, חלוקת הבתים לאיכויות, שליטת הפלנטות בבתים, מזלות על הקאספ
קורס מתחילים - שיעור 5 - תרגול
קורס מתחילים - שיעור 6 - צירי המפה - אופק מזרחי ואופק מערבי
קורס מתחילים - שיעור 7 - צירי המפה - רום שמים ונקודת הנדיר
קורס מתחילים - שיעור 8 - מבנים של פיזור הפלנטות
קורס מתחילים - שיעור 9 - ההיבטים בין הפלנטות במפת הלידה
קורס מתחילים - שיעור 10 - מבנים של היבטים
קורס מתחילים - שיעור 11 - מצבים ייחודיים של פלנטות
קורס מתחילים - שיעור 12 - זרימת אנרגיות פלנטריות בין הבתים במפה
קורס מתחילים - שיעור 13 - זרימת אנרגיות במפה באמצעות הפלנטות במזלות, פלנטה דומיננטית במפה (טיפוסי כוכבים - הטיפוס השמשי, הטיפוס הירחי, הטיפוס הוונוסאי וכדומה)
קורס מתחילים - שיעור 14 - נקודות קארמה
קורס מתחילים - שיעור 15 - ניתוח מפות לידה וכלים לייעוץ מיטבי
קורס מתחילים - שיעור העשרה - אתרים חינמיים להצבת מפות, ההבדל בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה, המסע השנתי והמסע היומי של השמש, חלוקת בתי המפה (חלוקה שווה / פלסידוס / קוך וכדומה), עידן הדלי ........................................................................
קורס מתקדמים - שיעור 1 – חיזוי עתיד - נקודות גיל
קורס מתקדמים - שיעור 2 - חיזוי עתיד - שיטת המעברים TRANSIT – הפלנטות בבתים
קורס מתקדמים - שיעור 3 – חיזוי עתיד - שיטת המעברים TRANSIT – מעברי גיל, מחזורי חיים, מפת יום ההולדת
קורס מתקדמים - שיעור 4 – חיזוי עתיד - שיטת המעברים TRANSIT – היבטים בין הפלנטות במעברים לפלנטות במפת הלידה
קורס מתקדמים - שיעור 5 – חיזוי עתיד - שיטת הקידומים המשניים PROGRESSION
קורס מתקדמים - שיעור 6 – תרגול - שילוב שלוש השיטות לחיזוי עתיד
קורס מתקדמים - שיעור 7 - מפות יחסים - שיטת סינסטרי SYNASTRY – מפות מוצלבות
קורס מתקדמים - שיעור 8 - מפות יחסים - שיטת קומפוזיט COMPOSITE – מפה משולבת (חישוב נקודות אמצע)
קורס מתקדמים - שיעור 9 – אסטרולוגיה ובריאות – פוטנציאל לבעיות בריאות במפת הלידה ובמעברים
קורס מתקדמים - שיעור 10 – פריון והולדה, זוגיות ואהבה, שאלה של זהות מינית
קורס מתקדמים - שיעור 11 – בחירת מקצוע, כסף ומצב כלכלי
קורס מתקדמים - שיעור 12 – אינטלקט ואסטרולוגיה – אבחון ליקויי למידה
קורס מתקדמים שיעור 13 – אסטרולוגיה ומראה חיצוני – כלים לזיהוי מזל האופק (בהעדר שעת לידה מדויקת)
קורס מתקדמים - שיעור 14 – אסטרולוגיה קבלית – אבחון אישיות ומצבי עתיד על פי עץ החיים ועשר הספירות