הספר החדש של כרמלה 

השפעתם של כוכבי השבת על המפה האסטרולוגית

 

ספר חובה לכל אסטרולוג מתחיל או חובב!

 

מתוך המבוא לספר

תוכן העניינים

הקדמה                                                         

קבוצות הכוכבים                                               

כוכבי השבת והמפה האסטרולוגית                     

התכונות של הפלנטות                                       

שיטת הפרשנות של כוכבי השבת                        

סקירה של 73 כוכבי השבת                               

דוגמה  לניתוח מפה                                         

כוכבי השבת ובית המלוכה האנגלי                      

עיתויים גורליים                                              

חיזוי עתיד וכוכבי שבת                                    

העיתוי הגורלי                                                

מיון כוכבי השבת על פי קטגוריות                       

סיכום                                                          

ביבליוגרפיה נבחרת                                       

רשימת כוכבי השבת לנוחיותכם                         

 

 

הקדמה

 

כאשר אנו מרימים את עיננו ומביטים בשמים, אנו רואים שמים זרועי כוכבים. למעשה מרבית הכוכבים הזוהרים בשמים כמעט ואינם זזים ממקומם, הם קבועים במקומם. האסטרולוגיה (גם האסטרונומיה) מבחינה בין הכוכבים שאינם נעים ואינם משנים כמעט את מיקומם לבין כוכבים שנעים ומקיפים את כדור הארץ (או יותר נכון, את השמש). הכוכבים הקבועים במקומם מוגדרים ככוכבי שבת. למעשה כמעט כל הכוכבים בשמים הם כוכבי שבת. כוכבי הלכת, כוכבים שנעים ומקיפים את השמש מוגדרים לצורך ההבחנה כפלנטות. האסטרונומים מבחינים בין כוכבי השבת לפלנטות גם על פי האור המוקרן מהם. לכוכבי השבת אור מנצנץ ואילו האור של הפלנטות הוא יציב יותר. עד כה מוכרות הפלנטות (כוכבי לכת הנעים סביב השמש): מרקורי, וונוס, ארץ (כדור הארץ), מרס, יופיטר, שבתאי, אוראנוס, נפטון ופלוטו. השמש והירח הם 'מאורות', ובאסטרולוגיה הם מוגדרים כפלנטות.

באסטרולוגיה כידוע, אנו מתייחסים אל כדור הארץ כאל מרכז היקום ואל המאורות, השמש והירח, והפלנטות (כוכבי הלכת) כגופים שנעים סביב כדור הארץ. למעשה, מבססת האסטרולוגיה המסורתית את המידע שלה על האדם ומבנה האישיות שלו על חקר הפלנטות (כוכבי הלכת), ועל פי מיקומן של הפלנטות במסען סביב השמש, או סביב כדור הארץ מבחינה אסטרולוגית. כלומר מבנה המפה האסטרולוגית האישית (מפת הלידה או המפה הנטאלית) מחושב או נקבע על פי מיקומן של הפלנטות במסען הקוסמי.

האסטרולוגיה המודרנית כמעט ולא מתייחסת לכוכבי השבת, מאחר וקיימים  כוכבי שבת רבים, מה שמסבך מאד את עבודתו של האסטרולוג. בעבר, בעיקר בתקופת הרנסנס, נשענו האסטרולוגים באופן מעמיק מאד על הפרשנות של כוכבי השבת בניתוח מפה אסטרולוגית.

וויליאם לילי, האסטרולוג הנודע והמוערך בן ימי הביניים, שתרומתו להבנת האסטרולוגיה היא משמעותית מאד גם בימינו אנו, כתב בספרו:

"כוכבי השבת יכולים לתת לנו מתנות גדולות של תובנות, משום שכוכבי השבת יכולים להצביע על המקום בו האדם יכול להגיע לפסגות ההצלחה או להיכשל כישלון חרוץ וליפול לתהום. שבעת כוכבי הלכת אינם יכולים לעשות זאת…"(להזכירכם, בימיו של לילי לא היו מוכרות עדיין הפלנטות אוראנוס, נפטון ופלוטו, לכן מציין לילי שבע פלנטות).

בספר הזוהר ובב"ר י' נאמר:

אמר רבי סימון: אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל...

רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן ח"ב סג:

כל עשב ועשב יש לו שירה... ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה... ועל ידי שהרועה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים...

הרובד העמוק של פרוש זה מצביע למעשה על כך שכל דבר בחיינו נשלט על ידי הבורא, ואפילו לכל עשב יש כוכב האחראי עליו. רבי נחמן מברסלב התייחס אל המילה ניגון במשמעות חיבור. הניגון או החיבור, מבטא למעשה את ההשגחה העליונה המופקדת על כל פרט ופרט ביקום. מתוך הנחה ברורה שגורמי השמים הם בבחינת מלאכי שרת 'המסייעים' כביכול בידיו של הקב"ה לבצע את פעולת ההשגחה האישית על כל פרט ופרט ביקום, נוכל בהחלט להבין שכוכבי השבת אינם יכולים 'להישאר מחוץ לתמונה' כאשר אנחנו מנתחים מפה אסטרולוגית של אדם.

יודגש שגם היום מודעים האסטרולוגים היטב לעובדה שכוכבים רבים, הן כוכבי שבת והן פלנטות (כוכבי לכת), עדיין לא התגלו, או שעדיין לא ברורה לנו האסטרולוגים מידת השפעתם העמוקה על הפרט. ברור הוא כי מחקר מעמיק על כוכבי השבת, או תגליות נוספות של כוכבי שבת או כוכבי לכת בעתיד, ישפכו בוודאי בעתיד אור חדש על התובנות האסטרולוגיות הקיימות כיום.

כמעט כל המידע שאנו משתמשים בו היום לגבי כוכבי השבת, מקורו בספרות העתיקה על האסטרולוגיה, מאחר והאסטרולוגיה המודרנית כאמור, אינה משתמשת כמעט בנתון זה בניתוח המפה האסטרולוגית ולכן היא גם לא חקרה את המידע הזה לעומקו. האסטרולוגית ויויאן רובסון, אספה את החומר והפרשנות על כוכבי השבת והוציאה בשנת 1923 ספר העוסק בפרשנות לכוכבי השבת. רובסון עשתה עבודה נפלאה כאשר היא הוסיפה למידע שהיה קיים כבר מימי הביניים מידע על כוכבי הלכת אוראנוס ונפטון שלא היו מוכרים בימי הביניים. מאחר ופלוטו התגלה רק בשנת 1930, לא כלול בספרה של רובסון מידע המתייחס לפלוטו. ספר זה שבידכם מבוסס על ספרו של ויליאם לילי משנת 1660, על ספרה של ויוואין רובסון משנת 1923 ועל ספרה של אליזבט אברטין, אסטרולוגית רבת פעלים שגם היא חקרה לעומק את נושא ההשפעה של כוכבי השבת על האדם וכתבה על כך ספר בשנת 1928.

על פי הגישה האסטרולוגית של ימי הביניים, השפעתם של כוכבי השבת היא דרמאטית, פתאומית ויכולה להיות גם אלימה למדי.בעוד שכוכבי הלכת, הפלנטות, פועלים באיטיות בהתאם לקצב התנועה שלהם, ואנו גם יכולים להיערך להשפעה שלהם לפי בדיקת מפות העתיד השונות, הרי שכוכבי השבת יכולים להשפיע באופן פתאומי ולא מתוכנן. כוכבי השבת יכולים להצביע על אסונות פתאומיים או על הצלחות פתאומיות. המאפיין המרכזי כאמור, של כוכבי השבת, הוא הפתאומיות של ההתרחשות הקשורה בהם.

 

בבחינת מפת לידה אסטרולוגית, בדיוק כפי שאנחנו בודקים פוטנציאל הגלום במפה על פי הפלנטות, כך גם נפעל לגבי כוכבי השבת. בהמשך נלמד לאבחן כוכבי שבת פעילים במפת הלידה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, על פי פרמטרים שונים, ולאבחן באמצעותם פוטנציאל הגלום במפה. הפוטנציאל שאותו מייצגים כוכבי השבת הפעילים במפה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, אמור על פי המחקר האסטרולוגי להתרחש בשלב מסוים בחיי האדם. על כך ארחיב בהמשך.

מניסיוני, אני מוצאת שיש חשיבות רבה מאד להתייחס באופן מעמיק גם לכוכבי השבת בניתוח מפת לידה של אדם, מאחר וכוכבי השבת יכולים להצביע על מצבים עתידיים בחייו. אני משתמשת בחלק מכוכבי הלכת באופן עקבי בניתוח מפת לידה וכן בחיזוי עתיד. ההיגיון שעומד מאחורי רעיון זה הוא, שאם הפלנטות יכולות להשפיע על האישיות של האדם, יש בוודאי לא מעט כוכבי שבת שהשפעתם יכולה להיות, כדברי לילי, דרמאטית על האדם ועל מערך האתגרים שהוא יחווה בחייו.